oferta > Transport Pneumatyczny Nisko i Średniociśneniowy

Transport tłoczący w oparciu o dmuchany takich materiałów jak:

  • Zboże
  • Mąka
  • Otręby
  • Cukier
  • Pasze i komponenty paszowe
  • Gips
  • Dolomit
  • Cement
  • Miał węglowy
  • Pyły dymnicowe

Transport ssący w oparciu o wentylatory wysokoprężne