o nas > OBSZAREM DZIAŁAŃ

Obszarem działań naszego przedsiębiorstwa są:

- przemysł zbożowo - młynarski,

- przemysł paszowy,

- przemysł tłuszczowy

- przemysł cukrowniczy,

- przemysł koncentratów spożywczych

- przemysł mleczarski,

- przemysł owocowo - warzywny,

- przemysł chemiczny,

- ochrona środowiska,

- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

- zagadnienia przeciwpożarowe