oferta > Mlyny, elewatory

 • Magazyny i elewatory zbożowe,
 • Młyny pszenne, żytnie i kombinowane
 • Młyny kukurydziane
 • Młyny makaronowe
 • Kaszarnie i płatkarnie
 • Makaroniarnie
 • Mieszalnie mąk
 • Modernizacje zakładów
  • zwiększanie zdolności przemiałowej młynów
  • zwiększanie wyciągów mąk jasnych
  • transport pneumatyczny młyna właściwego
  • aspiracja punktowa i centralna
  • transport pneumatyczny mąki
  • linie wydawania mąki luzem

 

 • Wybrane elementy linii technologicznych
  • samochodowe kosze przyjęciowe
  • kolejowe kosze przyjęciowe
  • suszarnie zbożowe
  • preparacja kaszy manny
  • linie do paczkowania w torebki
  • linie do workowania